“பக்ரீத்” அன்று “இந்துக்களுக்கு” திராவிட நாத்திக பரிசு!

“பக்ரீத்” அன்று “இந்துக்களுக்கு” திராவிட நாத்திக பரிசு!

ஒவ்வொரு இந்து பண்டிகையின்போதும் எப்படி வசவுகள், அவதூறுகள், தூஷணங்கள் செய்யப் படுகின்றன என்பதனை முன்னமே http://dravidianatheism.wordpress.com என்ற தளத்தில் எடுத்துக் காட்டியுள்ளேன். அதில் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் என்றுள்ளதால், இனி தமிழ் பதிவுகள் தனியாக இங்கு https://dravidianatheism2.wordpress.com பதிவு செய்ய தீர்மானித்துள்ளேன்.

இந்து பண்டிகைகளின் போது சமதர்மம், சமத்துவம், செக்யூலரிஸம் ரீதியில் வாழ்த்து சொல்லவேண்டாம், ஆனால் அவதூறு செய்யவேண்டும் என்ற மனப்போக்கு எதனைக் காட்டுகிறது?

சரி, இன்று “பக்ரீத்”, நேற்றே முந்திகொண்டு வந்து அரசியல்வாதிகள், தலைவர்கள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டார்கள்!

நன்று!

பிறகு, இந்துக்களை கேலி பேசவேண்டும், சீண்டவேண்டும் என்ற போக்கு எதற்கு?

நவராத்திரி விழா? பாலுறவு கொள்ளும் பள்ளியறையா? பெற்றோர்கள் கடும் அதிர்ச்சி

விடுதலை, முதல் பக்கம், 27-11-2009

http://viduthalai.periyar.org.in/20091128/news01.html

அகமதாபாத், நவ. 28_ நவராத்திரி என்பது இந்து மதப் பண்டிகை என்றாலும், அந்த வாய்ப்-பைப் பயன்படுத்தி இரு-பால் இளைய சமுதாயமும் உடலுறவு கொள்ளும் வாய்ப்பாகப் பயன்-படுத்திக் கொள்கின்ற-னர் என்கிற அதிர்ச்சி தக-வல் வெளிவந்துள்-ளது.

குஜராத்தின் பெரு நக-ரங்களிலும், சிறு நகரங்-களிலும் நவராத்-திரி விழாவின் போது அந்த ஒன்பது நாட்களிலும் இரவு நேரங்களில் தாண்-டியா நடனம் நடப்பது வழக்கம். மற்ற நேரங்-களில் இரவு நேரங்-களில் வெளியே செல்ல இளம் பெண்களை பெற்-றோர்கள் அனுமதிக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இந்த தாண்டியா நட-னத்தைக் காண இளம் பெண்கள் இரவில் வெளியே செல்வதற்கு பெற்றோர்கள் அனுமதி அளிக்கின்றனர். இந்த தாண்டியா நடனம் நள்-ளிரவு வரையிலும், சில நேரங்களில் விடியும் வரை-யிலும் நடைபெறும். இந்த சுதந்திரத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு சில இளம் பெண்-களும், இளைஞர்களும் பாலியல் உறவு கொள்-வது கடந்த சில ஆண்டு-களில் அதிகரித்து வருவ-தாக பத்திரிகை, தொலைக்-காட்சி மற்றும் இதர ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நவராத்திரி விழாவின்போது ஆணுறை விற்பனை 25 முதல் 50 விழுக்காடு வரை அதிகரித்திருந்தது என்று பத்திரிகை செய்தி-களும், ஊடகச் செய்தி-களும் தெரிவிக்கின்றன. நவராத்திரிக்கு முந்தைய மூன்று நாட்களில் மட்-டும் அவற்றின் விற்-பனை இரு மடங்கு பெரு-கியுள்ளது. நவராத்திரி விழாவின்போது ஆணுறை தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் சிறப்பு விற்பனை திட்டத்தை அறிமுகப் படுத்துகின்-றன. ஒரு வாரத்தில் இவற்-றின் விற்பனை 50 விழுக்காடு அதிகரித்தி-ருந்தது என்பதை இந்த நிறுவனங்கள் ஒப்புக் கொள்கின்றன.

ஆணுறை வாங்கும் பெண்கள்

இத்தகைய கருத்-தடுப்பு கருவிகளைக் கேட்டு வாங்கும் அள-வுக்கு இளம் பெண்கள் துணிவு பெற்றவர்-க-ளாக உள்ளனர் என்று மருந்து விற்பனையாளர் சங்கச் செயலாளர் ஜஸ்-வந்த் படேல் கூறுகி-றார்.

நவராத்திரி நடந்து முடிந்தபின் வரும் மாதங்களில் குஜராத் மாநிலத்தில் கருக்-கலைப்பு எண்ணிக்கை-யும் அதிகரித்து வருவ-தாகக் கூறப்படுகிறது.

ஓட்டல் உரிமையா-ளர்கள் இந்த நேரத்தில் பெரும் லாபம் ஈட்ட முடி-கின்றது. ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு அறைக்கு ரூ.200 முதல் ரூ.500 வரை வாடகை வசூ-லிக்-கின்றனர்.

இத்தகைய செய்தி-கள் பெற்றோருக்குக் கவலை அளிப்பதாக இருக்கின்றன. வசதி படைத்த பெற்றோர் தங்களின் மகள்கள் தாண்டியா நடனத்தின்-போது எங்கு செல்கின்ற-னர், என்ன செய்கின்-ற-னர் என்பதைக் கண்-காணிக்க தனியார் துப்-பறியும் நிறுவனங்களின் உதவியை நாடுகின்றன-ராம்.

ஒரு சில இளைஞர்-கள் பாலுறவு கொள்-ளும் காட்சிகளை தங்-கள் கைபேசிகளிலும், மறைத்து வைத்திருக்கும் காமிராவிலும் பதிவு செய்து அவர்களையோ அல்லது அவர்களது பெற்றோர்களையோ மிரட்டி பணம் சம்பா-திப்-பற்கு மனச் சாட்சி-யற்ற சிலர் இதைப் பயன்-படுத்திக் கொள்கின்ற-னர். சிலர் இணைய தளங்-களுக்கு இவற்றை விற்று பணம் சம்பாதிக்-கின்றனர்.

இந்தப் பிரச்சினை-யின் தீவிரத்தைப்பற்றி தங்கள் மகன், மகளு-டன் பேசி அவர்களை எச்சரிக்கும் துணிவு பெற்றோருக்கு வேண்-டும். இதற்கான விழிப்-புணர்வு செயல் திட்டங்-களை மேற்கொள்ளும் மக்கள், தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்க-ளுடன் கலந்து பேசுவ-தற்கு பெற்றோர்கள் தயங்கக்கூடாது. இத்த-கைய விழிப்புணர்வு செயல் திட்டங்களைப் பார்ப்பதற்கு தங்கள் குழந்தைகளுக்கு பெற்-றோர் தூண்டுதலாக இருக்க வேண்டும்.

கருக்கலைப்புகள்

நவராத்திரியைத் தொடர்ந்து வரும் மாதங்களில் நடக்கும் கருக்கலைப்புகளின் எண்ணிக்கை 5 ஆண்டு-களுக்கு முன்பு இருந்த-தைவிட இந்த ஆண்டு 10 விழுக்காடாகக் குறைந்-துள்ளதாகக் கூறப்-படு-கிறது. இது ஏதோ இளம் பெண்கள் எல்-லாம் ஒழுக்கம் மிகுந்த-வர்களாக ஆகிவிட்-ட-னர் என்பதைக் காட்-டாது; கருத்தரிக்காமல் இருக்கத்தக்க வழி-முறைகளை அவர்கள் புத்திசாலித்தனத்துடன் பின்பற்றினர் என்று வேண்டுமானால் கூற-லாம்.

கருத்தரிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்குப் பயன்-படும் பல்வேறு பொருள்-களைப் பற்றி இளை-ஞர்-கள், குறிப்பாக இளம் பெண்கள் நன்-றாகவே அறிந்துள்ள-னர் என்றும், அவற்றை நன்றாகவே பயன்-படுத்-திக் கொள்கின்றனர் என்றும் கடந்த அய்ந்து ஆண்டு காலமாக அக-மதாபாத் நகர நிகழ்வு-களை கவனித்து வரும் மருத்துவர்கள் கூறு-கின்றனர்.

நவராத்திரி தேவைதானா?

பெரும்பாலான இளை-ஞர்கள் இந்த ஒன்பது நாள் விழாவின்-போது இரவு நேரங்-களில் தங்களின் ஆற்-றலையும், நேரத்தையும், பணத்தையும் முறையற்ற வழிகளில் வீணாக்கி வரு-கின்றனர். இந்த விழாக் கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்பவர்கள் மட்டுமன்றி, ஆணுறை உற்பத்தியாளர்களும், மருத்துவர்களுக்கூட நல்ல வருவாய் பெறு-கின்-றனர். இத்தகைய ஒரு திருவிழா தேவை-தானா? சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

இது எதனை எடுத்துக் காட்டுகிறது?

“நவராத்திரி” போய், “தீபாவளி” இல்லை “தீபாவலி” போய் “கார்த்திகை”யும் வந்துவிட்டது. இன்று நடப்பது “பக்ரீத்”!

சமத்துவ, சமதர்ம, ஒருமைப்பாடு, ஜீவகாருண்யம், அஹிம்சை, கொல்லாமை, புலால் உண்ணாமை எப்படி எத்தனையோ தமிழில் உள்ளது.

ஆனால் எதுவுமே ஞாபகத்திற்கு, தமிழ்சிந்தனைக்கு, தமிழ் மனங்களுக்கு வராது, வரவே வராது!

திருவள்ளுவரும், வல்லளாரும் வரமாட்டார்கள்!

ஆனால், அதே “நன்னாளில்” மேலேகுறிப்பிட்டமாதிரி எழுத்துகள் வரும்!

அதே மாதிரி, மற்ற மதங்களைப் பற்றியும் தாராளமாக எழுதலாம்.

ஏனெனில், அங்கு அத்தகைய நிகழ்வுகள், நிகழ்ச்சிகள், ………………….அதிகம்.

ஆனால், பிரச்சினை அதுவல்ல. லிபரான் கமிஷன் அறிக்கை 26/11 தேதிக்கு முன்பு வந்தது போன்று இன்று இது வந்துள்ளது.

பகுத்தறிவு, பகுக்காமல் இருக்கும் அறிவு, சாதாரண அறிவு, …………….எது இருந்தாலும், இந்த பாரபட்சத்தை, பாகுபாட்டை, ……….அறிந்து கொள்ளலாம்.

கொசுருக்கு, இந்த செய்தி வேறு!

விநாயகன் சிலை விழுந்து முதியவர் உயிரிழப்பு

சென்னை, நவ. 28_ சென்னை அருகே சேலை-யூ-ரில் நடைபெற்ற ஒரு திருமண வரவேற்பு மண்-டபத்தில் வைக்கப்பட்டி-ருந்த பனிக்கட்டி பிள்-ளையார் கரைந்து விழுந்-ததில் முதியவர் ஒருவர் அடியில் சிக்கி பரிதாப-மாக இறந்து போனார்.

படப்பையை அடுத்த அழகூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அரிஹரன் என்-பவரின் மகன் தனசேக-ரன் கிழக்கு தாம்பரம் வால்மீகி தெருவில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபம் ஒன்றில் காவலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார். அம்-மண்டபத்தில் திருமணம் நடக்கும் போது அவரும் அவரது மனைவி சந்திரா-வும் அங்கு வந்து சாப்-பாடு இலை எடுப்பது, துப்-புரவு செய்வது போன்ற வேலைகளைச் செய்து-விட்டு பின்னர் சாப்-பிட்டுவிட்டுச் செல்வார்-கள்.

26ஆம் தேதியன்று அந்த மண்டபத்தில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்வு விழாவின்-போது மண்டபத்தின் முன்னாள் 300 கிலோ எடையுள்ள பனிக்கட்டி பிள்ளையார் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருந்தது. இரவு 10 மணி அளவில் சாப்பிட்டு முடித்த அரி-ஹரன் பிள்ளையார் சிலை அருகே நின்று அதைப் பார்த்துக் கொண்டி-ருந்தார். திடீரென்று பிள்-ளையார் சிலை பனிக்-கட்டி உருகி உடையத் தொடங்கியது. அருகில் நின்று வேடிக்கை பார்த்-துக் கொண்டிருந்த அரி-ஹரன் மீது பனிக்கட்டி-கள் சரிந்து விழுந்தன. பனிக்கட்டிக்குள் சிக்கிக் கொண்ட அவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்-டது. இடிபாட்டில் சிக்-கிய அவரை மீட்டு மருத்-துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லும்போது, வழியி-லேயே அவர் உயிர் நீத்-தார். இச்சம்பவம் இப்-பகுதியில் பெரும் பர-பரப்பை ஏற்படுத்தி-யுள்-ளது.

“கொல்லும் பிள்ளையார்”………….

Advertisements

ஒரு பதில் to ““பக்ரீத்” அன்று “இந்துக்களுக்கு” திராவிட நாத்திக பரிசு!”

 1. குப்புசாமி Says:

  அடடா,

  இதென்ன பேஜாரா போச்சு

  அவனுக்கு அதே வேலை

  உனக்கும் இதே வேலைப்போல

  அவன் சொல்லரதும், நீ சொல்லரதும்………….

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: